Kolekcia: Rohy

Rohy sú kategóriou zvierat, ktoré majú výrazné a pevné rohy. Tento charakteristický znak je prítomný u mnohých druhov, vrátane antilôp, jelenov, býkov a oviec. Rohy slúžia ako obranný nástroj, ale aj pre boj o partnera alebo teritórium. V závislosti od druhu sa môžu líšiť veľkosťou, tvarom či farbou. Táto kategória prináša informácie o rozličných druhoch zvierat s rohmi, ich význame a vývoji.