Kolekcia: Pohonný systém

Kategória "Pohonný systém" sa zaoberá technológiami a mechanizmami, ktoré slúžia na pohyb a hnaciu silu v rôznych druhoch vozidiel a strojov. Táto kategória skúma rôzne typy pohonov, ako napríklad spaľovacie motory, elektrické pohony, hybridné systémy a iné. V rámci tejto kategórie sa tiež skúmajú rôzne palivá a zdroje energie, ktoré sú potrebné pre pohonné systémy. Pohonný systém je základnou súčasťou každého vozidla alebo stroja a jeho správne fungovanie je kľúčové pre efektívny pohyb a výkon.